Manual d’us de l’intranet

L’accés a l’aplicatiu web o intranet es realitzarà mitjançant el botó que es troba al menú superior dret de la pantalla o bé polsant aquí.

Un cop ens trobem davant la pàgina d’accés a l’intranet, s’introduirà als camps en blanc el correu i la contrasenya.

1

Un cop s’ha accedit l’intranet, se’ns presentarà la pàgina principal d’aquesta. A continuació es presenta una explicació de com moure’s pel menú principal.

2_cat

Seguidament, es detallen en mes profunditat els apartats de les gràfiques i dades que ofereix l’intranet.


GRÀFIQUES

Dintre de l’apartat de gràfiques es tenen diferents sub-apartats. A l’imatge següent, hi ha una breu explicació sobre que conté cada sub-apartat.

3_cat

  • Temperatura:

4_cat

  • Humedad en suelo
    6_cat
  • Grados-Día
    carpocapsa

DADES

L’apartat de dades dona l’opció de descarregar les dades de las mesures.
8_cat

Fins aquí el manual d’us de l’intranet de GSData. Per qualsevol dubte o problema amb l’aplicatiu web o l’intranet es pot contactar amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a:

info@greensmartdata.com